O NAS

W zakresie współpraca z zagranicą nasz dział odpowiada za kontakt z partnerami zagranicznymi oraz wspiera i obsługuje aktywność międzynarodową Uczelni.

 

Do naszych głównych zadań należy obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni oraz przyjazdów gości zagranicznych. Organizujemy również wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach umów międzyuczelnianych i programu Erasmus+.

 

Służymy także informacją dotyczącą istniejących możliwości współpracy międzynarodowej.

 

Nasza Uczelnia posiada Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 nr 48148-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE